Претрага      Контакт       
доситејева-задужбина.срб  
www.dositejeva-zaduzbina.rs
  Издања

  Доситеј између православља и атеизма

Наслов:
Доситеј између православља и атеизма

Aутор:
Приредио Ђорђе Ј. Јанић

Број страна: 386

Цена: 850,00 рсд

Наручивање

Опис:
Зборник „Доситеј између православља и атеизма“ обухвата хрестоматију чланака и студија у верској штампи или на научним скуповима на тему односа Доситеја Обрадовића и православља. Објављивaњу овог зборника претходили су обимни научно-истраживачки радови. При проучавању Доситеја дошло је до многобројних и разноврсних судова, промене интерпретирања његовог животног пута и садржаја његовог дела у зависности од периода настајања и развоја грађанског друштва, али и времена када је на врхунцу била марксистичка идеологија. Доситејево наступање у нашој културној средини, још од самог почетка прате нечувена врења и судари, симпатије и антипатије које са доста интезитета трају до данас. Доситејево стваралаштво је било предмет испитивања са разних страна и позиција као и супротних мишљења која понекад осветљавају, а понекад, замагљавају основни и суштински израз Доситејевог опуса.

Борба око Доситеја је прошла кроз више фаза а у великој мери је била условљена историјским збивањима и креће се од идеализма до материјализма. Своја мишљења и ставове о Доситеју износили су, са мање или више ауторитета, разни црквени људи. Ова мишљења се називају црквеним због сталешке и функционалне припадности њихових аутора. Прегледом црквених мишљења о Доситеју уочава се њихова оштра супротност. Једни црквени људи се позитивно односе према Доситеју примају и хвале његово дело, а неки црквени кругови оштро негирају значај његовог дела и указују на његове неправославне основе и негативна дејства.

Објављивање критичких текстова из ове области, допринеће сагледавању како су и зашто православни теолози, и религиозно инспирисани критичари, прихватили наметнуту слику о Доситеју као атеисти, као и то кaкo je oд разочараног калуђера који у тадашњим манастирима није могао да нађе онај духовни живот о коме је читао у Житијима светих, у току два века, формиран лик атеисте. Оригинални текстови, који су писани и објављивани у црквеној периодици у различитим временским и историјским периодима, различитим поводима и оклностима, омогући ће савременом читаоцу да и сам донесе суд о Доситејевом односу према православљу, али и шире о његовој личности, делу и значају за српску историју и културу.

Текстови објављени у хрестоматији хронолошки су организовани у целине: оне који су настали у деветнаестом веку; текстове настале од 1900. год. до Првог светског рата; текстове настале у Краљевини Југославији; текстове настале у Републици Југославији; текстове настале после распада државе закључно са студијом Ђорђа Ј. Јанића „Доситеј и доситејевштина“.

У зборнику су објављена 23 текста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2010   Задужбина "Доситеј Обрадовић", Краља Милана 2, II спрат, Београд, Србија (+381 11) 3282 240, 3282 254;  e-mail: