Претрага      Контакт       
доситејева-задужбина.срб  
www.dositejeva-zaduzbina.rs
  Издања > Остала издања

Остала издања

Наслов:
Езоповa басна код Доситеја Обрадовића

Aутор:
Николета Кабаси

Број страна: 290

Цена: 700,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Од памтивека је басна повезана са задовољством приповедања својственом човеку, који ју је користио да илуструје опште истине, искуства или проблеме и да на једноставан начин искаже сопствене вредности.
У западној традицији се порекло басне везује за Езопа: његови аполози треба да поуче користећи животиње, ликове ван времена и простора, који ће заувек остати утиснути у општем памћењу због своје једноставности и јачине комуникацијског утицаја.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
Просветитељство ума и срца Културни пројекат Емануила Јанковића

Aутор:
Розана Морабито

Број страна: 98

Цена: 300,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
У доба кад је широм Европе превођење постајало све учесталије као битно средство ширења културних и филозофских токова те књижевних и друштвених образаца просветитељског доба, Емануил Јанковић (1758-1791) је – први међу Србима – превео на народни језик три савремена драмска дела с наменом за читање, како би допринео културном уздизању свог народа. Међу Србима у Хабзбуршкој монархији позориште и драмска књижевност тада још увек нису узели маха.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИМИТРИЯ ОБРАДОВИЧА, НАРЕЧЕННОГО В МОНАШЕСТВЕ ДОСИФЕЕМ, ИМ САМИМ ОПИСАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ

Aутор:
Доситеј Обрадовић Преводилац Иван Пријма

Број страна: 178

Цена: 450,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Доситејево дело „Живот и прикљученија“ преведено је на више светских језика (енглески, француски, италијански, мађарски, немачки), али до сада није било преведено на руски. Преводилац овог дела је Иван Пријма. Поговор о књизи и биографију Доситеја Обрадовића написао је Душан Иванић. Књига је штампана на 178 страница.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Зашто читати Доситеја"

Aутор:
Душан Иванић

Број страна: 198

Цена: 600,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Пред читаоцем је збирка чланака и студија насталих у издањима Задужбине"Доситеј Обрадовић", осим рада "Ка једном облику текстолошких коментара (уз дјела Доситеја Обрадовића)", којим се повезују раније објављени текстолошки коментари и новија искуства у приређивању дјела српског просветитеља.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
У Доситејевом кругу

Aутор:
Персида Лазаревић ди Ђакомо

Број страна: 398

Цена: рсд

Наручивање

Кратак опис
Насловну синтагму овог рада „Доситејев круг“ – за коју, као и за подстрек у истраживању Доситејевог круга, реч захвалности иде професору емеритусу Душану Иванићу – треба схватити као web ring, и то у двоструком смеру, чиме се одређује и сврха овога рада: с једне стране разматрају се управо ове књижевноисторијске чињенице и личности с којима је Доситеј Обрадовић дошао у додир ван средине свога порекла и делања....

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Доситејев ход: књига песама посвећена Доситеју Обрадовићу"

Aутор:
Мирко Магарашевић

Број страна: 192

Цена: 700,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Живот и дело Доситеја Обрадовића (1739–1811) пребогати су да се могу изједна, лако и уцело сагледати. Отуда песничка имагинација овде даје себи широк замах на детаљима, на племенитим фасетама доситејских идеја и ставова, на епизодама које су биле пресудне у Доситејеву животу и на мапи његова рада и кретања.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Буквице"

Aутор:
Доситеј Хоповски; приредио Душан Иванић

Број страна: 255

Цена: 500,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Одавно је уочен значај раних радова Доситеја Обрадовића у генези његовог познијег, класичног дјела (К. Радченко, В. Јагић, Т. Остојић, В. Чајкановић, Р. Врховац, М. Сиронић, М. Стојановић, Ј. Деретић). Ти се радови, с једне стране, узимају у поређењу с дјелима објављеним од 1783. године, као потврда Доситејевог духовног заокрета од богословско-византијске ка западноевропској, просвјетитетљској мисли. С друге стране, међутим, нико не спори да између ова два периода Доситејевог рада постоје несумњиви континуитети.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Несавршено мајсторско дело"

Aутор:
Марија Рита Лето

Број страна: 190

Цена: 300,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Неки писци представљају неодвојиви део националне културе једне земље и постају толико блиски да се могу звати само крштеним именом, без бојазни да ће доћи до забуне. У Србији је то случај с Доситејем. Осећај присности коју показује употреба имена значи и то да српска култура није никада прекинула везе с овим писцем.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"У свету басне" - награђени радови на конкурсу "Радионица баснописаца" 2009-2012

Aутор:
Приредио Слободан Станишић

Број страна: 97

Цена: 400,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Басна је озбиљна и сложена књижевна форма. Зато није никакво чудо што су највећи стваралачки умови желели да се искажу на овом пољу. Одувек их је привлачила прича у којој су главни јунаци животиње, понекад биљке, чак и ствари. Басна не даје само моћ говора онима који га немају, много је важнија могућност размишљања, моћ доношења одлука које испољавају црте карактера.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Звуци матерњег језика"

Aутор:
Приредио Војислав Јелић

Број страна: 155

Цена: 250,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Радови сабрани у овој књизи нису тематски разврставани понајвише стога што их обележавамо као есеје и као такве посматрамо у томе широко схваћеноме жанровскоме оквиру. И не само због тога – они у целини одзвањају као звуци матерњег језика. Састављани су углавном у краткој форми као екфрасе, приповедања, расправе, епистоле. То су називи само за неке жанрове који су насталина основи припремних вежби за беседнике.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Срби у Лајпцигу"

Aутор:
Приредио Душан Иванић

Број страна: 225

Цена: 700,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Савим удаљен од територија које су Срби настањивали, па и од граница империја у којима су живјели, Лајпциг се нудио као мјесто изласка у свијет могућег и дозвољеног. Лишен вјерске искључивости, са универзитетом отвореним за стицање нових знања и новог погледа на свијет, омогућио је такође својом богатом штампарском понудом да се успоставе нови путеви комуникације између аутора српских књига и њихових читалаца.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Српском народу или Слободно мислити" - избор из дела

Aутор:
Доситеј Обрадовић;изабрао и приредио Душан Иванић

Број страна: 251

Цена: 700,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ је у оквиру обележавања двјеста година од смрти Доситеја Обрадовића предложила Министарству просвете Републике Србије један избор његових радова у којима се испољава подједнако и просвјетитељска мисао и књижевни дар, приватна личност и ауторова усмјереност на актуелна питања живота и културе српског народа.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Идућ' учи, у векове гледа" - награђени радови на конкурсу 2009-2012

Aутор:
Приредила Марија Бишоф

Број страна: 98

Цена: 200,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Сваке године Задужбина расписује конкурс за ученике на тему Идућ учи у векове гледа како би их подстакла да у писаном виду искажу свој уобличен однос према мисли и делу овог српског и светског зналца и ствараоца. Пристигли радови из већине школа, из свих српских крајева, о стваралачком и животном подстицају Доситејеве мисли и дела говоре да су ученици показали коректну језичку писменост и лепу језичку али и општу културу.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Доситеј и Европа"

Aутор:
Приредио Душан Иванић

Број страна: 220

Цена: 500,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Тежишница наше књиге је у вишеструким сусретима са Европом: Доситеј прима културне импулсе, успоставља везе са изворима културе (књиге, људи, установе, идеје), утиче на средину у којој се налази, односно у којој се чита и преводи/адаптира његово дјело. Појам Европа у Доситејевом културноисторијском видокругу и Доситејевом животу најбоље симболизује карта његових путовања.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Писмо Харалампију"

Aутор:
Доситеј Обрадовић; приредио Душан Иванић

Број страна: 80

Цена: 350,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Тако је Доситејев мали спис, штампан у малом броју примјерака и свакако упућен на адресу Харалампија Мамуле и других пријатеља, заправо срж цјелокупног дјела и дјеловања реформатора српске културе. Није чест случај да се прво дјело с којим један аутор излази у књижевну јавност налази на висини његових најбољих дјела и да сажима њихова основна својства.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Serben in Leipzig"

Aутор:
Dušan Ivanić

Број страна: 227

Цена: 600,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Historisch lässt sich nicht genau feststellen, wann die Beziehungen zwischen den Serben und der Stadt Leipzig begannen. Sie könnten schon im Mittelalter bestanden haben, in der Zeit der serbischen Dynastie der Nemanjiden, der Kreuzzüge, des sich entwickelnden Bergbaus in Serbien, aber direkte Kontakte gab es erst mit der Erweiterung des osmanischen Imperiums in Richtung des Herzens Europas, nach der Besetzung Ungarns im 16. und 17. Jahrhundert.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Изабране басне" - трећа књига

Aутор:
Доситеј Обрадовић; за децу приредио Душан Иванић; осликао Предраг Тодоровић

Број страна: 64

Цена: 900,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Доситеј је своје Басне (1788) посветио српској омладини (јуности), увјерен да ће тако бити са својим читаоцима гдје год они били, „не само за живота“ но и кад њега „не буде на земљи“. Заиста, то је до данас остала најчешће издавана Доситeјева књига, прилагођавана млађем узрасту, илустрована, опонашана, изузетно утицајна у уобличавању српске баснописне традиције.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Изабране басне" - друга књига

Aутор:
Доситеј Обрадовић; за децу приредио Миодраг Стојановић; осликао Предраг Тодоровић

Број страна: 52

Цена: 900,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Велики српски учитељ и просветитељ Доситеј Обрадовић (1739-1811) први је наш писац на народном језику. Путујући, упознао је многе европске народе и њихове културе и књижевности; научио је многе старе и модерне језике са којих је преводио поучне текстове за свој српски род. „Ја благодарим творцу мојему“, вели Доситеј, „што ме је упутио на учење корисних језика, и што је учинио да нађем слатку забаву с књигама“.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Песмотворци песмотворцу: српски песници Доситеју"

Aутор:
Приредио Драгомир Брајковић

Број страна: 107

Цена: 500,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Песме српских песника посвећене Доситеју песме су поштовања и захвалности, песме заслужене хвале или славе, али и критички интонираног, па и полемичког разговора. Оно што је посебно важно је чињеница да дијалог српских песника са својим великим претечом и претходником Доситејем траје без прекида, од Доситејева упокојења до дана данашњег.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Изабране басне"

Aутор:
Доситеј Обрадовић; за децу удесио Миодраг Матицки; осликао Предраг Тодоровић

Број страна: 52

Цена: 900,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Са баснама највећег баснописца, Грка Езопа, Доситеј се срео још као ђак у манастиру Хопову. Потом је читао и преводио баснхе и других баснописаца – Федра, Лафонтена, Лесинга. У предговору књиге он истиче да су басне први производи људског духа и најлепши израз оштроумља људи. Преводио је и објављивао басне како би младима усладио читање и како би их научио да здраво мисле и суде.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"Идућ' учи, у векове гледа"

Aутор:
Приредила Марија Бишоф

Број страна: 75

Цена: 150,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Мислим да на по­четку данашње свечано­сти треба, пре свега, по­здравити оснивање Задужбине До­ситеја Обрадо­вића. И треба поздравити једну од њених првих акција – расписивање конкурса за радо­ве о До­ситејевом живо­ту и делу. До­ситеј је истински великан наше про­свете и културе, ко­ји је Србији отварао путеве према европским хо­ризонтима. Међутим, Доситеј, није ништа мањи ни као писац.

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
Пут високог школства

Aутор:
Гордана Гордић

Број страна: 28

Цена: 50,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Каталог изложбе "Пут високог школства"

 

Линк за цео текст

 

Наслов:
"The Path of Higher Education"

Aутор:
Gordana Gordić

Број страна: 28

Цена: 50,00 рсд

Наручивање

Кратак опис
Catalog of the exhibition "The Path of Higher Education"

 

Линк за цео текст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010   Задужбина "Доситеј Обрадовић", Краља Милана 2, II спрат, Београд, Србија (+381 11) 3282 240, 3282 254;  e-mail: