“Доситејеви дани”- Књижевни салон “Код Доситеја”

У четвртак, 21. априла, у оквиру Доситејевих дана, одржан је Књижевни салон „Код Доситеја“ посвећен деветом броју Годишњака Задужбине „Доситејев врт“. Учесници салона били су Душан Иванић, Татјана Јовићевић, Александра Павловић и Марко Недић, уредник Салона.

Марко Недић је представио последњи број „Доситејевог врта“ чија је посебна вредност у односу на претходне то што је посвећен једном аутору – Павлу Соларићу, који је живео и у време Доситеја Обрадовића и после његове смрти,  стварао у кључу Доситејевог дела, и врло је значајан за нашу књижевност.

Проф. др Душан Иванић, др Александра Павловић и др Татјана Јовићевић говорили су радовима својих колега о Павлу Соларићу, који су били учесници научног скупа о Павлу Соларићу одржаном у Задужбини „Доситеј Обрадовић“ 15. октобра 2021.године. У питању су радови следећих аутора :

Никола Грдинић – „Литерарно просветитељство“; Душан Иванић – „Соларићеве пјесме о годишњим добима и српска лирика xix вијека“ ; Александра Павловић –  „Павле Соларић и песници Школе објективне лирике“; Татјана Јовићевић – „Павле Соларић – слика из писама“ ; Нада Савковић – „Велико путовање Павла Соларића“; Жарко Д. Војновић – „Обликовање српског идентитета у Поминку књижеском Павла Соларића“; Александар М. Милановић – „Соларићеви погледи на српску ћирилицу“;

Исидора Г. Бјелаковић – „Језик неколико писама Павла Соларића“ и Станиша Војиновић  – „Претплатници Павла Соларића“.

У овом броју су, осим радова посвећених Павлу Соларићу, значајно место заузели и радови: Исидора Г. Бјелаковић и Ненад Ђ. Нинковић – „Писма народних капетана из потиске и поморишке војне границе (Национални архив у Сегедину,1734–1746, други део“; Јелена С. Андоновски, Никола М. Крсмановић, Ивана Р. Гавриловић – „Критичка мисао о Доситеју Обрадовићу кроз призму савремених дигиталних технологија“; Срђан В. Орсић – „Реактуелизација и ревалоризација века српске просвећености“; Јелена Ђ. Марићевић Балаћ – „Пре(д)роматичарски коперникански обрти“; Тања Ж. Черевицки – „Епископ – монах, приложник и ктитор у прошлости Карловачке митрополије“, текст Мирјане Драгаш – „О Задужбини данас“, као и сталне рубрике Летопис Задужбине и Награда „Доситеј Обрадовић” за животно дело Синиши Павићу.

Проф. Душан Иванић подсетио је присутне да је за квалитет, структуру и име годишњака Задужбине заслужна проф. Драгана Вукићевић, главни уредник прва три броја Доситејевог врта, од 2013-2015. године. Квалитет „Доситејевог врта“одржао се на врло високом нивоу и у наредним годинама, уз додавање повремених рубрика које су прате активности Задужбине „Доситеј Обрадовић“, као што су Округли столови „Српски језик данас“ и „Београдски графити у време бомбардовања“ или сталних рубрика – Награда „Доситеј Обрадовић” за животно дело.

Галерија