Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности Извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању пословног простора на адреси Краља Милана бр. 2, 11000 Београд

Бр. 1.1.1./17

Почетак конкурса: 22.08.2017.
Крај конкурса: 31.08.2017. Резултате конкурса можете видети овде

Јавна набавка мале вредности Извођење грађевинско-занатских радова на инвестиционом одржавању пословног простора на адреси Краља Милана бр. 2, 11000 Београд

Бр. 1.1.1./16

Почетак конкурса: 22.08.2017.
Крај конкурса: 31.08.2017. Резултате конкурса можете видети овде