Најзначајније активности

 • санација и обнављање Доситејеве родне куће у Чакову код Темишвара и њено музејско опремање;
 • објављивање научног издања Сабраних дела у 6 књига (после 48 година од претходног објављивања);
 • објављивање књига посвећених Доситеју, његовом животу и времену у којем је живео
 • обележавање јубилеја везаних за Доситејев живот и рад – 2004. обележено је 200 година од почетка Првог српског устанка; 2007. је обележавано 200 година од Доситејевог доласка у Србију и препорода модерне државе, 2008. 200 година од оснивања Велике школе, 2010. навршило се 200 година од оснивања Београдске богословије и 2011. је обележено 200 година од Доситејевог постављења за министра просвете и настанка Министарства просвете
 • Књижевни салон “Код Доситеја” је традиционална активност Задужбине, која има за циљ да се у српској јавности промовишу издања инспирисана животом и делима Доситеја Обрадовића, али и његовом епохом и српском културом уопште. Салон је установљен по узору на оне салоне које је Доситеј Обрадовић посећивао, обилазећи европске метрополе на којима се расправљало о књижевним делима.
 • организовање међународних научних скупова – „Доситеј Обрадовић и његово дело (1807-2007)“, „Доситеј и (српска) школа“(2008), „Доситеј Обрадовић у српској историји и култури“ (2011), „Доситеј Обрадовић и верска толеранција“ (2012. године), “Смисао и циљеви Верске наставе и Грађанског васпитања у савременом образовном систему” (2016. године), “Век просветитељства у српској култури” (2019. године) и иза сваког од њих остао је штампан значајан зборник научних радова.
 • додељивање награде „Доситеј Обрадовић“ за животно дело
 • учешће на Београдском сајму књига и додељивање награде “Доситеј Обрадовић” страном издавачу за допринос развоју српске културе;
 • традиционални конкурси за ученике основних и средњих школа “Радионица баснописаца” и “Радионица језикословаца”, “Идућ’ учи, у векове гледа “, конкурс за есеје
 • конкурс за награду „Доситејево златно перо“ за најбоље објављене радове младих аутора до 35 година, у оквиру књижевних врста које је Доситеј увео у српску књижевност – есеј, басна, путопис, кратка прича;

 • обележавање важних датума – Међународни дан језика, Светски дан поезије, Светски дан књиге, Међународни дан писмености…

 • учешће у манифестацији “Дани европске баштине” различитим програмима – туристички програм обиласка старе амбијенталне целине Београда “Доситеј у Београду”, концертима, уметничким програмима, изложбама…;
 • сарадња са Међународним славистичким центром;
 • учешће на манифестацији “Доситејеви дани” у Темишвару;
 • стручни и научни скупови, књижевне вечери, изложбе, концерти…

Oд свог оснивања 2004. године, Задужбина је реализовала капиталне пројекте и бројне програме значајне за њен даљи развој, за афирмацију порука из Доситејевог дела, али и трајање у корист плодних стваралаца, ученика и студената, у корист српског народа и наше културе у целини.