Органи

Садржај стране

Органи Задужбине "Доситеј Обрадовић" 2022 - 2026

Председник Управног одбора
Душко Бабић

Управник
Мирјана Драгаш

Чланови Управног одбора

1. Драган Станић
2. Војислав Јелић
3. Вук Жугић
4. Младен Стевановић
5. Душан Иванић
6. Драгана Грбић
7. Драган Симеуновић
8. Снежана Павловић
9. Славко Гордић
10. Рада Ђуричин
11. Mирко Магарашевић
12. Младен Весковић
13. Душко Бабић

Чланови Надзорног одбора

  1. Милета Гајић
  2. Слободан Поповић
  3. Драгољуб Радушки
  4. Невенка Грабеж
  5. Аца Марковић

Органи Задужбине "Доситеј Обрадовић" 2016 - 2020

Председник Управног одбора
Душан Иванић

Управник
Мирјана Драгаш

Чланови Управног одбора

1. Драган Станић
2. Војислав Јелић
3. Љубивоје Ршумовић
4. Радомир Путник
5. Душан Иванић
6. Драгана Грбић
7. Срђан Јанићијевић
8. Снежана Павловић
9. Славко Гордић
10. Рада Ђуричин
11. Mирко Магарашевић
12. Младен Весковић
13. Зорица Несторовић
14. Душко Бабић
15. Аца Марковић

Чланови Надзорног одбора

1. Милета Гајић
2. Слободан Поповић
3. Драгољуб Радушки

Органи Задужбине "Доситеј Обрадовић" 2012 - 2016

Председник Скупштине Задужбине
Никола Мирков, директор Телевизије Београд

Председник Управног одбора
Радомир Путник

Управник
Мирјана Драгаш

Чланови Управног одбора

1. Драган Станић, Матица Српска, Нови Сад
2. Милан Радуловић, Институт за књижевност и уметност, Београд
3. Љубивоје Ршумовић, Културно-просветна заједница Србије, Београд
4. Радомир Путник, драматург, Београд
5. Душан Иванић, проф. Филолошког факултета, Београд
6. Мирко Васиљевић, Правни факултет, Београд
7. Сања Радусиновић, Електропривреда Србије, Београд
8. Ратко Бановић, УББ банка, Београд
9. Славко Гордић, Матица српска, Нови Сад
10. Рада Ђуричин, глумица, Београд
11. Mирко Магарашевић, лекар и књижевник, Београд

Чланови Програмског савета

1. Марија Бишоф, секретар КПЗ Србије, Београд
2. проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког факултета, Београд
3. мр Триво Инђић, социолог, Београд
4. проф. др Војислав Јелић, проф. Филозофског факултета, Београд,
5. Бранислава Јордановић, музејски саветник, Педагошки музеј, Београд
6. проф. др Зона Мркаљ, проф. Филолошког факултета, Београд
7. Марко Недић, књижевни критичар, Београд, уредник програма
8. проф. др Зорица Несторовић, проф. Филолошког факултета, Београд
9. проф. др Драган Симеуновић, проф. Факултета политичких наука, Београд,
10. проф. др Миодраг Стојановић, проф.Филолошког факултета, Београд,
11. проф. др Бошко Сувајџић, проф. Филолошког факултета, Београд
12. Зоран Хамовић, директор, ИП “Клио”, Београд
13. Љиљана Чубрић, директор Музеја Вука и Доситеја, Београд
14. Милан Радуловић, књижевник, Београд
15. Душан Иванић, професор Филолошког факултета, Београд
16. проф. др Славко Гордић, Матица српска, Нови Сад

Уредници програма

1. мр Триво Инђић
2. проф. др Војислав Јелић
3. др Марко Недић
4. проф. др Драган Симеуновић

Чланови Надзорног одбора

1. Милета Гајић, привредник
2. Радмила Иванек, правник
3. Драгољуб Радушки, дипломирани економиста

Органи Задужбине "Доситеј Обрадовић" 2008 - 2012

Председник Скупштине Задужбине
Никола Мирков

Председник Управног одбора
Радомир Путник

Управник
Мирјана Драгаш

Чланови Управног одбора

1. Радиша Гачић
2. Чедомир Попов
3. Рада Ђуричин
4. Александар Јовановић
5. Душан Иванић
6. Љубивоје Ршумовић
7. Мирко Магарашевић
8. Мирјана Драгаш

Чланови Надзорног одбора

1. Милета Радојевић, председник
2. Вида Алексић
3. Драган Вучићевић

Чланови Програмског савета (радно тело)

1. Неда Бокан
2. Воја Јелић
3. Мирјана Д.Стефановић
4. Милан Радуловић
5. Предраг Протић
6. Зоран Хамовић
7. Љиљана Чубрић
8. Бранислава Јордановић
9. Марија Бишоф
10. Душан Иванић

Органи Задужбине "Доситеј Обрадовић" 2004-2008

Председник Скупштине
Миодраг Бабић

Председник Управног одбора
Радиша Гачић

Управник
Мирјана Драгаш

Чланови Управног одбора

1. Божидар Ковачек
2. Миодраг Матицки
3. Љубивоје Ршумовић
4. Јелена Бабић
5. Мирјана Драгаш
6. Софија Ђорђевић
7. Миливоје Павловић
8. Радомир Путник
9. Марија Бишоф

Надзорни одбор

1. Драгољуб Вучићевић
2. Марко Mилојевић
3. Љиљана Чубрић