Научно-стручни скуп “Доситеј Обрадовић у школским програмима и наставној пракси”

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ и Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) организовали су научно-стручни скуп Доситеј Обрадовић у школским програмима и наставној пракси.

Скуп имао је за циљ да се дело Доситеја Обрадовића и доситејевско наслеђе сагледају као наставни садржај у наставним програмима у основним и средњим школама, у контексту нових педагошких метода и захтева.

На почетку скупа учесницима се у име Задужбине обратила Мирјана Драгаш, управник, док је у име ЗУОВ-а добродошлицу присутнима пожелела Дејана Милијић Субић, заменик директора те установе.

У раду Научно-стручног скупа скуп  учествовали су :

Зона Мркаљ,  Доситеј у школи 21. века

Душко Бабић, Доситејеве просветитељске идеје у нашем времену

Наташа Анђелковић,  Доситеј Обрадовић у програмима наставе и учења српског језика и књижевности

Валентина Вукмировић Стефановић, Наставни и ваннаставни аспекти у тумачењу стваралаштва Доситеја Обрадовића у основној и средњој школи

Маја Стокин,  „Наравоученија” Доситеја Обрадовића као подстицај за писање ученичких есеја

Душан Иванић, Личност и лик Доситеја Обрадовића у његовом дјелу

Виолета Јелачић Србуљ, Реторичко читање Достејевих ес

Јадранка Милошевић,  Одраз Доситејевих идеја у ауторској и народној књижевности

Милена Милисављевић, Мотивисање ученика за читање и проучавање дела Доситеја Обрадовића

Јасна Пешут, Креативни и истраживачки приступ Доситејевом делу у средњошколској настави књижевности

Милош Цветковић, Доситеј Обрадовић у програмима наставе и учења историје

Дубравка Матовић, Могућности и оправданост увођења Доситејевог језика у основношколску наставну праксу

Наталија Јовановић,  Језик има своју цену од ползе коју узрокује

Наташа Станковић Шошо,  Доситеј Обрадовић у школским програмима и уџбеницима

Захваљујемо се учесницима скупа на врло занимљивим и актуелним темама,  којe  су у завршној дискусији показале да постоји потреба да Доситеј у савременој настави и уџбеницимама буде још присутнији,  да се идеје  садржане у Доситејевом делу и порукама могу као универзално добро  примењивати у свим временима, а може се рећи да је то у садашњем  тренутку од изузетне важности. Надамо се да ће радови са овог скупа у најскорије време бити објављени у посебној публикацији. 

Галерија