Салон “Код Доситеја”- промоција два нова издања Задужбине

Након дуже паузе, Задужбина “Доситеј Обрадовић” представила је у оквиру Књижевног салона “Код Доситеја” 22. октобра своја нова издања која су из штампе изашла крајем прошле и почетком ове године, али због познатих околности проузрокованих пандемијом ковид вируса није била у могућности да то уради раније.

Најпре је представљен зборник “Век просветитељства у српској култури” – зборник радова са међународног научног скупа, одржаног 15. марта 2019. године. Симпозијум је окупио велики број врсних познавалаца Доситејевог живота и дела, као и епохе у којој је живео. О зборнику су говорили Душан Иванић,Тања Јовићевић, Јован Пејчић и Ненад Ристовић.

Књижевни салон “Код Доситеја” представио је јавности седми број Годишњака Задужбине “Доситејев врт”. О часопису који  је намењен публиковању радова из свих области истраживања Доситејевог дела и српске културе 18. века као и других култура повезаних са Доситејевим деловањем, говорили су: Исидора Бјелаковић, Драгана Вукићевић, Душан Иванић, Александар Милановић и Милица Ћуковић.

Уредник оба Књижевна салона “Код Доситеја” био је Марко Недић.

Галерија