Доситеј Обрадовић и верске слободе – зборник радова

Уредник/ци​: Војислав Јелић и Миодраг Стојановић

Број страна: 149

Година: 2013.

Цена

390,00 РСД

Садржај

Доситеј је својим списима, али и животним опредељењем, извршио код Срба својеврсно духовно уједињење. Његова појава је истовремено представљала и врхунску развојну тачку српског грађанства у Аустрији. Умом какав је био Доситеј је схватио да разум игра важну улогу у човековом животу, али да он није и не може да буде једини судија. Столеће у коме живимо, сведоци смо, то најбоље показује. Никада пре није било толико душебрижника који се тобож старају о људским правима, говоре о миру и људском достојанству, а истовремено склапају уговоре о купопродаји оружја, па и онога за масовно уништавање. Доситеј би, уверени смо, ово лицемерје и неразумно понашање осуђивао оштрим речима. Отуда је било сас- вим природно и разложно да се Доситејево име узме као заштит- ни знак у организацији научног скупа поводом међународног Дана људских права.

Једнодневни скуп је одржан 10. децембра 2013. године у просторијама Задужбине „Доситеј Обрадовић”. Задужбина је, уз помоћ Канцеларије за сарадњу са црквеним и верским заједницама при Влади Републике Србије, овај скуп успешно организовала. Беседом о људским правима и толеранцији проф. др Јовица Тркуља са Правног факултета у Београду назначио је оквир и основне смернице за рад скупа у целини. Скуп је одржан под насловом „Доситеј Обрадовић и верска толеранција“. Стога су организатори на скуп позвали угледне научнике да из различитих углова и различитих религијских опредељења освет- ле нека питања која се тичу међурелигијског дијалога као и дијалога између верујућих и неверујућих. Дијалог би свакако био још дело- творнији да су се позиву на скуп одазвали и представници јеврејске, римокатоличке и исламске верске заједнице из Београда. Резултати са поменутог скупа, као и Доситејева брига за чистоту српског јези- ка, уверили су нас да је примерено и научно оправдано да се збор- ник радова објави под насловом „Доситеј Обрадовић и верске слободе“. Слобода је кључни појам и услов за било какав разговор о људским правима. Али и за сложена питања која се тичу религијског поимања односа у коме стоји човек с једне и Бог са друге стране. Овај Зборник радова предајемо читаоцима у уверењу да ће резул- тати саопштења са научног скупа, и поред неких недоречености, бити подстицај и добра основа за будућа истраживања оваквих, увек нових и никада до краја разјашњених питања.