Доситејев врт бр. 11

Уредник/ци​: Драгана Грбић

Број страна: 388

Година: 2023

Цена

700,00

Садржај


Драгана А. Грбић
ДОСИТЕЈЕВ(И) ВРТ(ОВИ) – РЕЧ УРЕДНИКА

ВЕК СВЕТЛОСТИ
Студије и огледи

Бранко Алексић
КАЗАНОВИНА МЕТАФИЗИЧКА КРИВА СИЛА ЉУБАВИ
ПРОИЗЛАЗИ ИЗ CURVA BOSCOVICHIANA (II ДЕО)
Нина Стокић
ДРАМАТИЗАЦИЈА И ДРАМСКА ИНТЕРПОЛАЦИЈА ЛИКА И ДЕЛА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
Маша Петровић
НАРАВООБУЧЕНИЈА: СУСРЕТ КЊИЖЕВНОСТИ И ПРИМЕЊЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НА ПРИМЕРУ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ЛУТКИ ИЗРАЂЕНИХ ПРЕМА ЛИКОВИМА БАСНИ
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
Бојан Р. Рајевић
РЕКОНСТРУКЦИЈА РОДНИХ УЛОГА У ПЛАЧУ РАХИЛИ ИЛИ ИЗБИЈЕНИЈУ МЛАДЕНЦЕВ НА ПОВЕЛЕНИЈЕ ИРОДА ЦАРА ЈУДЕЈСКАГО КОНСТАНТИНА МАРИНКОВИЋА
Стефан Здравинац
СРПСКЕ ОСМОЛИСНЕ АЗБУКЕ
Бранислав Веселиновић
О ПИСМУ, ПРАВОПИСУ И ПРЕДМЕТНОМ ЈЕЗИКУ СРПСКЕ
ГРАМАТИКЕ ИЛИ ПИСМЕНИЦЕ ЈОВАНА ПОПОВИЋА (1843)
Емилија Поповић
ФУНКЦИЈА СЛАВЕНИЗАМА И КЊИШКИХ РЕЧИ У ЖЕНИДБИ И УДАДБИ И РОДОЉУПЦИМА ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА

РИЗНИЦА
Прилози

Галерија Матице српске
ПОРТРЕТ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА – РАД ПАВЕЛА ЂУРКОВИЋА
Драгана А. Грбић
ПОРТРЕТ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА У АУТОБИОГРАФИЈАМА ЊЕГОВИХ САВРЕМЕНИКА
Маријана Шашић
АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ (ФРАГМЕНТИ ИЗ БИОГРАФИЈЕ)
Драгана Ђорђевић
ХРОНИКА ДАНА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“ РУМА
Милена Кулић
НАУЧНИ СКУП „HOMO UNIVERSALIS – АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ (1773-1832): ПОВОДОМ 250-ГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА”
Радован Сремац
ПОПИС СТАНОВНИШТВА ЦИВИЛНОГ СРЕМА ИЗ 1781. ГОДИНЕ

ДОСИТЕЈЕВИ ЧИТАОЦИ
Прикази

Драгана А. Грбић
ПРОСВЕТИТЕЉСКИМ НИТИМА ПРОТКАНИ ОПУС ДАНИЛА Н. БАСТЕ
(Данило Н. Баста, Сабрани списи у четрнаест књига, Београд:Досије студио – Гутенбергова галаксија, 2020)
Катарина Мијаиловић
О АСТРОНОМСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ У КЊИЖЕВНИМ ЈЕЗИЦИМА СРБА У 18. И 19. ВЕКУ
(Исидора Г. Бјелаковић, Терминологија у књижевним језицима Срба
у XVIII и XIX веку (астрономија), Нови Сад: Матица српска,
2022, стр. 378)
Милан Громовић
ЧУВСТВИТЕЛНО КЊИЖЕВЉЕ НИКАНОРА ГРУЈИЋА (Никанор Грујић, Изабране песме. Приредио Радослав Ераковић. Бањалука: Центар за српске студије, 2023, стр. 214)
Борислав Ћалић
ИСТОРИЈА КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ
(Горан Васин, Ненад Нинковић, Историја Карловачке митрополије, Нови Сад: Прометеј-РТВ, 2022, стр. 342)
Ненад Нинковић
СРБИ У РУСКОМ ЦАРСТВУ (Срби у Руском царству, насеља, порекло, становништво, обичаји.Приредио Борисав Челиковић. Београд: Службени гласник и САНУ,2022, стр. 635)
Милош Михаиловић
НАУЧНИК НАЗБИЉ (Владимир Папић, На жанровској размеђи ране модерности,
Нови Сад: Матица српска, 2023, стр. 193)

НАГРАДА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

Одлука жирија
Ирена Шпадијер
НА СТРАНИ ИСТИНЕ, НАУКЕ И ПРОСВЕЋЕНОСТИ
Ђорђе Трифуновић
ЛАУРЕАТСКА БЕСЕДА

БЕЛЕШКЕ

Драгана А. Грбић
ДОСИТЕЈ И ВУК ПОНОВО У ХАЛЕУ
Грета Мирон, Драгана А. Грбић
РЕЦЕПЦИЈА АНТИКЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ ТОКОМ
ДУГОГ 18. ВЕКА
Персида Лазаревић Ди Ђакомо
ДРУШТВЕНОСТ У ДУГОМ 18. ВЕКУ. ИСТОРИЈА, МОДЕЛИ И
ТРАНСФЕРИ У ЕВРОПСКИМ И КОЛОНИЈАЛНИМ ДРУШТВИМА
(1650–1850)

ЛЕТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У 2022. ГОДИНИ

Драгана А. Грбић
КЊИЖЕВНИ САЛОН „КОД ДОСИТЕЈА” ПОСВЕЋЕН ДЕСЕТЛЕЋУ ДОСИТЕЈЕВОГ ВРТА
Мирољуб Аранђеловић Расински
НЕВИДЉИВИ ЗЕМЉАК – Композиција поводом 18. рођендана Задужбине „Доситеј Обрадовић”
Марија Вучетић, Вероника Станић
ЛЕТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА