Доситејев врт бр. 2

Уредник/ци​: Драгана Вукићевић

Број страна: 296

Година: 2014.

Цена

500,00 РСД

Садржај

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ
Век светлости
 • Лада С. Ускоковић, КАКО СЕ ОДЕВАО ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ – покушај реконструкције
 • Милијана M. Симоновић, ВИЗУЕЛНА ПОЕЗИЈА ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА
 • Владимир В. Гвозден, МОЋ, ЖАНР, СУБЈЕКТ: НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О ЕВРОПСКИМ ПУТНИЧКИМ И ПУТОПИСНИМ ДИСКУРСИМА У 18. СТОЛЕЋУ
 • Tomasz J. Ewertowski, СЛИКА КИНЕ У ТАЈНОЈ ИНФОРМАЦИЈИ О СНАЗИ И СТАЊУ КИНЕСКОГ ЦАРСТВА САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА
 • Александра Љ. Корда-Петровић, ЧЕШКИ ПРОСВЕТИТЕЉИ ПРЕ ДОСИТЕЈА И У ДОСИТЕЈЕВО ВРЕМЕ
 • Александар С. Пејчић, ДРАМСКИ ПОЈМОВНИК ДЕНИЈА ДИДРОА II: КА РЕАЛИСТИЧКОЈ ПОЕТИЦИ
 • Биљана Д. Јовановић, Милан С. Потребић, Невена М. Жупањац, РЕЦЕПЦИЈА ДЕЛА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА У НАСТАВИ
 • Јелена Ђ. Марићевић, ПАЛИМПСЕСТНИ ПОРТРЕТ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА: БОРИВОЈЕ МАРИНКОВИЋ – МИЛОРАД ПАВИЋ
ПРИЛОЗИ
Ризница
 • Теодор Радичевић, МОТРЕЊЕ ЈЕДНОГ СРБИНА УВЕЧЕ
 • Душан M. Иванић, БЕЛЕШКА О ТЕКСТУ
 • НАГРАДА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
 • Војислав П. Јелић, БЛАГО ТЕБИ АКО ТИ УМ У СРЦУ ПОЧИВА
 • Јована Н. Грујић, О ВЛАДЕТИ ЈЕРОТИЋУ И ЊЕГОВОМ ДЕЛУ
ПРИКАЗИ
Доситејеви читаоци
 • Персида С. Лазаревић Ди Ђакомо, ВИШЕСТРУКО КОРИСНО ДЕЛО О ДОСИТЕЈУ
 • Милица В. Ћуковић, MEHR … MEHR LICHT!
 • Ана С. Живковић, ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ КАО ВЕЧНИ ОРИЈЕНТИР СРПСКЕ КУЛТУРЕ
 • Ана С. Живковић, О ПУТОВАЊУ И СТРАНСТВОВАЊУ НА XXXIX „ДОСИТЕЈЕВИМ ДАНИМА“
ЛEТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
 • Драгана A. Грбић, O РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПРЕКРЕТАЊА. ХАЛЕ – ЛАЈПЦИГ, ПРЕКРЕТНИЦА У ЖИВОТУ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
 • ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
 • ЛЕТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
 • УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА