Доситејев врт бр. 5

Уредник/ци​: Душан Иванић, Драгана Грбић, Исидора Бјелаковић

Број страна: 201

Година: 2017.

Цена

500,00 РСД

Садржај

ВЕК СВЕТЛОСТИ
Студије и чланци
 • Душан Иванић, Прилози Доситејевој поетици приповиједања
 • Никола Грдинић, Литерарност Житија Герасима Зелића
 • Драгана Р. Дракулић-Пријма, Михаил Андрејевич Милорадовић – херој „Без страха и мане“
 • Наташа С. Дракулић, Језик песмарице Теодора Добрашевића (1763)
РИЗНИЦА
Прилози
 • др Јелена Ђ. Марићевић, Конституисање врта у српском грађанском песништву
 • Тамара М. Љујић, Фигура владара у Орфелиновој биографији Петра Великог
ДОСИТЕЈЕВИ ЧИТАОЦИ
Прикази
 • Ивана Безрукова, Речник славеносрпског језика. Огледна свеска и Др Драгане А. Грбић, Историја – лучоноша просветитељства
Награда „Доситеј Обрадовић”за животно дело
 • Одлука жирија
 • Радивоје Микић, О Љубомиру Симовићу
IN MEMORIAM
 • Бранка Оташевић, Проналазач и приповедач Раша Попов (1933 – 1917)
 • Станиша Тутњевић, Милан Радуловић (1948–2017)
ЛЕТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У 2016. ГОДИНИ
 • Садржи кратак преглед активности које је Задужбина имала у 2016. години и издања Задужбине