Доситејев врт бр. 7

Уредник/ци​: Душан Иванић, Драгана Грбић, Исидора Бјелаковић

Број страна: 322

Година: 2018.

Цена

500,00 РСД

Садржај

Мирослав Аранђеловић Расински, Сејмо, браћо, семе ума          (Композиција за свечану академију)

ВЕК СВЕТЛОСТИ 
(Студије и чланци)
 • Исидора Г. Бјелаковић, Напомене о морфолошкој структури докумената Архива српске православне епархије будимске у  Сентандреји (прва половина 18. века)
 • Николина П. Тутуш, О српском Травнику из 18. века (речник фитонима)
 • Владимир Д. Папић, Српски путопис ХVIII века на језичкој међи – између Јеротеја Рачанина и Силвестра Поповића
 • Небојша З. Ђорђевић, Траговима Пишчевића: породица и свакодневница на раскршћу приватнога и јавнога у мемоарима Симеона  и Александра Пишчевића 
РИЗНИЦА 
(Прилози)
 • Милица В. Ћуковић, Краткоје написаније Тихомира Остојића о Алексију Везилићу (неколико напомена уз текст: Тихомир Остојић, „Чарање и врачање у XVIII веку”, Караџић: Лист за српски народни живот, обичаје и предање, год. III, Бр. 8–9, август-септембар 1901, стр. 157–158)
ДОСИТЕЈЕВИ ЧИТАОЦИ 
(Прикази)
 • Татјана Н. Јовићевић, Дидактичност и модерност: о просвећивању, врлини и песничком умећу
 • Јелена Ђ. Марићевић Балаћ, Exegi monumentum за Доситеја Обрадовића
 • Маријана С. Јелисавчић, Васпитање укуса и моралног осећања
 • Јелена С. Ђорђевић,  Славенизми у раним драмама Јована Стерије Поповића
 • Срђан В. Орсић, Проклијало семе просвештенија
 • Марија Љ. Шаровић, Вампири у Србији у XVIII веку: књига и коментари
НАГРАДА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
 • Одлука жирија
 • Даница Петровић, О Димитрију Стефановићу
 • Димитрије Стефановић, О Доситеју Обрадовићу (Беседа добитника награде)
БЕОГРАДСКИ ГРАФИТИ ЗА ВРЕМЕ БОМБАРДОВАЊА 
1999.ГОДИНЕ, Округли сто, Доситејев дом, 27. јуна 2019.
 • Тамара Груден, Приче графита 1999: Србине, ил си нинџа ил си минџа
 • Добривоје Станојевић, Графити као отпор
 • Витомир Теофиловић, Графити
 • Александар Чотрић, Уметничка и вербална луцидност
ЗАБАВНО-ПОУЧНЕ СМЕСИЦЕ

Душан Иванић, Један препис Лазареве буквице Д. Обрадовића

ЛЕТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У 2018. ГОДИНИ
УПУТСТВА АУТОРИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА