Доситејев врт бр. 9

Уредник/ци​: Душан Иванић, Драгана Грбић, Исидора Бјелаковић, Персида Лазаревић Ди Ђакомо, Милица Ћуковић, Моника Фин

Број страна: 270

Година: 2021.

Цена

500,00 РСД

Садржај

ВЕК СВЕТЛОСТИ 
(Студије и чланци)
 • Никола Грдинић,  Литерарно просветитељство
 • Душан Иванић, Соларићеве пјесме о годишњим добима и српска лирика XIX вијека.
 • Александра Павловић, Павле Соларић и песници школе Објективнелирике
 • Татјана Јовићевић, Павле Соларић – слика из писама
 • Нада Савковић, Велико путовање Павла Соларића
 • Жарко Д. Војновић, Обликовање српског идентитета у Поминку књижеском Павла Соларића
 • Александар М. Милановић, Соларићеви погледи на српску ћирилицу
 • Исидора Г. Бјелаковић, Језик неколико писама Павла Соларића
 • Станиша Војиновић, Претплатници Павла Соларића
РИЗНИЦА 
(Прилози)
 • Исидора Г. Бјелаковић и Ненад Ђ. Нинковић, Писма народних капетана из потиске и поморишке војне границе (Национални архив у Сегедину,1734–1746, други део
 • Јелена С. Андоновски, Никола М. Крсмановић, Ивана Р. Гавриловић, Критичка мисао о Доситеју Обрадовићу кроз призму савремених дигиталних технологија
ДОСИТЕЈЕВИ ЧИТАОЦИ
(Прикази)
 • Срђан В. Орсић, Реактуелизација и ревалоризација века српске просвећености
 • Јелена Ђ. Марићевић Балаћ, Пре(д)роматичарски коперникански обрти
 • Тања Ж. Черевицки, Епископ – монах, приложник и ктитор у прошлости Карловачке митрополије
НАГРАДА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
 • Одлука жирија
 • Слободан Терзић,Синиша Павић: писац телевизијских романа
 • Синиша Павић, Беседа
ЛЕТОПИС ЗАДУЖБИНЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У 2020. ГОДИНИ
УПУТСТВА АУТОРИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА