Сабрана дела Доситеја Обрадовића

Аутор/и: Доситеј Обрадовић

Уредник/ци​: проф. Мирјана Д. Стефановић, др. Миодраг Матицки и проф. Душан Иванић

Број страна: 1643

Година: 2007.

Цена

6.500,00 РСД

Садржај

Значајан пројекат Задужбине „Доситеј Обрадовић“ био је и штампање научног издања Сабраних дела Доситеја Обрадовића, у шест томова. Ради се о научном издању из руку приређивача: проф. др Мирјане Д. Стефановић, др. Миодрага Матицког и проф. др Душана Иванића, чију је изузетну уметничку форму осмислио Добрило Николић, на 1643 странице, са напоменама и коментарима, речником мање познатих речи, регистром имена и географских појмова, регистром скраћеница и библиографским јединицама, илустрацијама и литературом о Доситеју Обрадовићу. Књиге су у тврдом повезу са омотом, у посебно осмишљеној заштитној кутији.