Српском народу или Слободно мислити – избор из дела

Аутор/и: Доситеј Обрадовић

Приредио/ли: Душан Иванић

Број страна: 251

Година: 2012.

Цена

850,00 РСД

Садржај

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ је у оквиру обележавања двјеста година од смрти Доситеја Обрадовића предложила Министарству просвете Републике Србије један избор његових радова у којима се испољава подједнако и просвјетитељска мисао и књижевни дар, приватна личност и ауторова усмјереност на актуелна питања живота и културе српског народа.