„Буквице“ Доситеја Хоповског

У четвртак, 23. априла, на Светски дан књиге, одржана је промоција књиге „Буквице“ Доситеја Хоповског (Доситеја Обрадовића) коју је Задужбина издала уз подршку Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама. Књига је представљена у оквиру Књижевног салона „Код Доситеја“ којим је руководио уредник Марко Недић. На промоцији су говорили: Љубивоје Стојановић, Војислав Јелић, Ненад Ристовић и приређивач Душан Иванић.

Присутни су изразили захвалност професору Иванићу на овом озбиљном научном подухвату који је подразумевао врло педантан и посвећен текстолошки рад. У односу на ранија издања Доситејевих дела, овај пут, већа пажња је посвећена његовим раним радовима уз нове коментаре, нова читања одређених места, боље преводе неких грчких израза. Теме које се налазе у његовим другим делима у неком зачетку налазе се управо у овој књижици, а оквир његовог стила налази се такође у овим раним радовима.

Учесници су се између осталог осврнули и на Доситејев психолошки, морални, интелектуални портет посебно истичући да је он добро знао да верујући човек само ако уважава достигнућа савременика, поштује стваралаштво другог човека и уважава убеђења других људи може да се остварује у свом времену и да траје. Зато Доситејева мисао траје јер он није стварао за себе него је стварао за друге.

Овај подухват оцењен је као важан и због тога што издавање књиге коју је Доситеј написао, представља прави пут који води до њега и оних идеја за које се залагао. Читалац може у њој наћи мисли многих аутора од антике до Доситејевог времена. Доситеј има читалаца и данас, а издавањем оваквих књига, старих и вредних, књизи враћамо достојанство.

Професор Иванић је приређујући ово издање настојао да оно буде филолошки коректно, да се заснива на аргументима који потичу од ваљаних извора, водећи рачуна о стварном језичком стању у текстовима и језичком окружењу у којем је Доситеј живео. По његовом мишљењу „Буквице“ се могу посматрати као књига афоризама, поука, малих облика као што је парабола, смишљених примера за исправан, моралан живот. То је истовремено књига басана, а нека од слова су заправо молитве у које се претвара Доситејева реч упућена другоме. Буквице су серија аналогија, а са становишта проучавања књижевности изазовна је огромна количина сликовитости.

Учесници Салона верују да ће ово издање бити инспративно за будуће приређиваче, као што је овај жанр био инспиративан за неке писце српске књижевности доцнијег времена.

Галерија