„Мeђународни дан људских права – права и дужност човека “

Поводом Међународног дана људских права, 10. децембра 2012. год. у Задужбини „Доситеј Обрадовић“ одржана је трибина Права и дужност човека. Учесници трибине – мр Триво Инђић, мр Милош Здравковић, Душанка Комненић, др Миша Ђурковић, др Александар Раковић и проф. др Милан Радуловић су, свако из свог угла, говорили о људским правима.

Истакнуте су Доситејеве поруке и погледи на људска права у контексту времена у којем је живео. Дат је историјат људских права, национални и међународни оквири и норме за заштите људских права. Истакнуто је да Декларација о људским правима не говори о праву на здраву животну средину, што је у садашњем времену веома актуелно и чему треба посветити већу пажњу.

Такође је указано да, у зависности од политике, позивање на људска права и њихово тумачење често доводи до злоупотреба, па тако и најплеменитија идеја постаје оружје против људских права. У име људских права, моћне државе у свету спроводе репресије, којима штите само своје интересе а суспендују права других.

Учесници су истакли примере субјективних оцена поштовања људских и верских права у извештајима о Србији и Косову, иако чињенице говоре сасвим супротно. Констатовано је да је једино природно право, право на живот, а остало су изведена, социјална права. Људско право је мера између права и дужности, а како је проф. др Милан Радуловић истакао „у дужности је и човеково достојанство“.

Галерија