Научни скуп “Век просветитељства у српској култури”

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ организовала је 15. марта 2019. године научни скуп “Век просветитељства у српској култури”. Скуп је отворен уз поздравне речи госпође Мирјане Драгаш, управника Задужбине и проф. др Душана Иванића, председника Управног одбора Задужбине. О периоду просветитељства и најзначајнијим мислиоцима тога доба говорили су:

Никола Грдинић—Ка периодизацији српског просветитељства

Драган Симеуновић– Јован Рајић као просветитељ

Владимир Симић—Орфелинов и Доситејев грађански патриотизам: Однос српских интелектуалаца према просветитељским реформама Јосифа II

Мирјана Д. Стефановић—Стил и став у српској лирици доба просветитељства

Александра Павловић—„Смутна времена“ српског XVIII века: Знаније Свободних Наук као темељ срског просветитељства XVIII века

Драгана Вукићевић—Је ли човек макина?

Нада Савковић—Поезија Доситеја Обрадовића—огледало XVIII века

Миодраг Стојановић—Рукописни записи устаничког Поклича Риге од Фере и Доситејеве буднице Песн на инсурекцију Сербианов

Алојз Ујес—О утицају позоришног система Аустријске царевине на оснивање и развој позоришне делатности на Балкану, посебно у Срба (1804-1916)

Исидора Поповић—Од „законопреступителних и безочних зурница“ до „ лека за болести моралне“

Јелена Марићевић—Сатирични аспекти српског грађанског песништва и Малог буквара за велику децу (1792) Михаила Максимовића

Милица Ћуковић—Летопис Матице српске као «ползовито» средство „к изображењу» народа: програмски текстови Јакова Игњатовића, Јована Ђорђевића и Тихомира Остојића и питање просвећивања народа

Љиљана Стошић—Гаврил Стефановић Венцловић: Од библијске проповеди до просвећене беседе

Драго Роксандић—Доситеј Обрадовић у хрватском просвјетитељском романтизму

Персида Лазаревић Ди Ђакомо—„Славено-сербској јуности посвештено“: преводиоци као посредници у веку просветитељства код Срба

Радослав Ераковић— Војник, мецена и љубавник: живот и прикљученија генерала Симеона Зорића

Наташа Марјановић—Музика и просветитељска делатност Јована Грчића

Ненад Ристовић—Топос „lumen litterarum“ у раном српском просветитељству на примеру посвете Мојсија Рашковића митрополиту Павлу Ненадовићу

Војислав Јелић—Јован Стејић

Исидора Бјелаковић—Рефлексије просветитељства на књижевни језик Срба 18. и 19. века

Милко Штимац—Финансијска писменост у Србији од почетка XVIII века

Александар Милановић—Просветитељство и српска ћирилица

Душан Иванић—Од Доситеја до Вука: национализација просвјетитељства