Програми и активности Задужбине у 2023. години

Задужбина  „Доситеј Обрадовић“ започела је 2023.годину планирањем својих активности у наредним периоду. На састанку којем су 17. јануара  присуствовали представници Министарства просвете и представници Задужбине, договарани су наредни кораци у припремању манифестације „Доситејеви дани“ у којој је централни догађај 10. април, који се од прошле школске године одлуком Министарства просвете у школама обележава као  „Доситејев дан – дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете“.

У име Министарства састанку су присуствовали др Милан Пашић, помоћник министра и др Зоран Костић, посебни саветник министра просвете, док су Задужбину представљали др Душко Бабић, председник Управног одбора, др Војислав Јелић и др Душан Иванић (чланови Управног одбора) и Мирјана Драгаш, управник Задужбине. Теме овог разговора односиле су се на успостављање трајнијих веза између школа и Задужбине „Доситеј Обрадовић“ у циљу реализовања активности и програма којима се промовишу вредности и знања садржаних у Доситејевом делу.

 

Галерија