Директори школа “Доситеј Обрадовић” у Задужбини

На Међународни дан образовања, 24. јануара 2022. одржан је састанак Задужбине „Доситеј Обрадовић“ са директорима школа које носе име Доситеја Обрадовића.

Циљ састанка био је да се успоставе трајније везе између школа “Доситеј Обрадовић” и Задужбине, да се размене искуства и планови за нове, заједничке програме и активности.

Најзначајније теме о којима се говорило на састанку су активности у школама у оквиру обележавања Доситејевог дана – 10. априла који је Министарство просвете увело у Школски календар  као „дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете“, као и о оснивању Доситејевих клубова у општинама и градовима Србије, у којима ће школе “Доситеј Обрадовић” имати значајну улогу у њиховом раду и активностима.

Галерија