Индија и српска књижевност

Уредник/ци​: Немања Радуловић

Број страна: 145

Година: 2021

Цена

850,00

Садржај

 Реч унапред


Александар Лома, Точак и колотечина. Поимање времена у епским традицијама старих Индијаца и Срба


Лидија Делић, Равна, проклета, влашка


Славко Петаковић, Трагом Држићевих Индија


Персида Лазревић Ди Ђакомо, Индијске узгреднице
Павла Соларића


Горан Максимовић, Милан Јовановић Морски и Индија


Нађа Ђурић, Записи о Индији, импресионистички путопис Божидара Карађорђевића


Немања Радуловић, Махатма Ганди и српска међуратна интелигенција