Век просветитељства у српској култури

Уредник/ци​: Душан Иванић, Војислав Јелић, Ненад Ристовић

Број страна: 378

Година: 2020.

Цена

850,00 РСД

Садржај

Задужбина „Доситеј Обрадовић” је организовала међународни научни симпозијум о периоду српске културне историје од 40/50-их година XVIII до 40-их година XIX века. Најопштији циљ je био да се предоче и анализи-рају знаци (појаве) просветитељских струјања у различитим српским срединама (Хабзбуршка монархија пре свега, али и Балкан и друге средине где су се Срби школовали или деловали), у променљивим историјским фазама (почеци, рано и развијено просветитељство), видовима/ типовима (секуларно, сакрално, односно верско-богословско), да области истраживања обухвате књижевност (домаћа и преводна), језик књиге и говорни језик, школе и школство (уџбеници, приручници, речници), законодавство и правни списи, уметност (музика, сликарство, графика…), штампарије и издаваштво, периодика, јавно и приватно пословање (трговина, администрација). Други циљ је био упућен на знамените личности и њихово место у просветитељским процесима код Срба, почев од Павла Ненадовића, Гаврила Стефановића Венцловића, Дионисија Новаковића, до Заха-рије Орфелина и Јована Рајића, преко Доситеја, његових савременика (Атанасије Деметровић Секереш, Теодор Миријевски Јанковић, Јован Мушкатировић, Емануел Јанковић) и млађих генерација, међу којим су Стефан Стратимировић, Алексије Везилић, Михаило Максимовић, Аврам Мразовић, Атанасије Стојковић, Јоаким Вујић, Лукијан Мушицки, Павле Соларић, Милован Видаковић, укључујући и Вука Караџића, до Димитрија Давидовића, Георгија Магарашевића, Јована Хаџића, Јована Стејића, Јована С. Поповића, Теодора Павловића. Иако није у првом плану симпозијума, други или трећи талас просветитељства такође се укључивао у истраживање (Уједињена омладина српска, Светозар Марковић, Јован Грчић, Тихомир Остојић, Богдан Поповић, Јован Скерлић, Васа Стајић).

Организатори су сматрали пожељним да се са значајним личностима повежу изучавања општијих, типолошки обједињених или распознатљивих појава (видови просветитељства, компаративне везе: утицаји на српско просветитетљство из других средина, немачке, руске, италијанске, енглеске, француске итд.), специфичности као што је „балканско просветитељство”, „православни комонвелт”, протестантски комплекс утицаја и веза.

Скуп је одржан у Задужбини „Доситеј Обрадовић” (Доситејев дом, Краља Милана 2/III), 15. марта 2019. године, уз поздравну реч управнице госпође Мирјане Драгаш. Саопштена су 22 реферата, а два су приложена у писаном облику. Свака седница је завршавала богатом расправом, која је дала коначан облик радовима у зборнику. За објављивање су примљена 22 реферата (проф. др Алојз Ујес своје излагање није предaо за зборник.