Сазвежђа Павла Соларића: у потрази за савршеном прошлошћу Словена

Аутор/и: Персида Лазаревић

Број страна: 552

Година: 2023

Цена

3.200,00

Садржај

Уводне напомене
I У Доситејевом сазвежђу

1. Прва Тајна вечера
1.1. Филантропинизам српских просветитеља

1.2. У паратекстуалној сенци Доситеја

1.3. Пријатељ Л. Н.

2. Друга Тајна вечера

2.1. Доситеј одлази (и други остаје наместо њега у Венецији)

2.2. Умрежени у дискурсу

2.3. Општа полза!
2.3.1. Ка просвештенију (Екартсхаузен)
2.3.2. Ка воспитанију (Вилом, односно Тасо)
2.3.3. Ка самости и социјабилности (Цимерман)

II У словенском сазвежђу
1. Света слова урезана
1.1. Словенска филијација и српски хијероглифи
1.2. Наслеђе Орфелина: калеидоскоп краснописанија
1.3. Бонтон, српски

2. Гран тур
2.1. Соларићев пут(опис) по Италији
2.2. Бајронов и Шелијев круг и лорд Норт
2.3. Соларићева социјабилност

III У свом сазвежђу
1. Овидије наш насушни
1.1. Година 1818, славенствовавша

1.2. Скитска и сарматска теорија

1.3. Овидије словенски

2. Рода славенскога почетак, размноженије,
породи и изроди
2.1. О рукопису
2.2. Рода славенскога почетакъ, размноженїе,
породе и изроди. Генїю Рода Славенскога [одломак]
2.3. Напомене уз рукопис

Закључак
Summary

Аppendix I
Аppendix II
Литература
Индекс имена