Сабрана дела Доситеја Обрадовића

Значајан пројекат Задужбине „Доситеј Обрадовић“ био је и штампање научног издања Сабраних дела Доситеја Обрадовића, у шест томова. Ради се о научном издању из руку приређивача: проф. др Мирјане Д. Стефановић, др. Миодрага Матицког и проф. др Душана Иванића, чију је изузетну уметничку форму осмислио Добрило Николић, на 1643 странице, са напоменама и коментарима, речником […]

Сабрана дјела

Сабрана дела садрже основне текстове П. Соларића (1779 – 1821): све његове песме, огледе из културе, филолошке и књижевноисторијске расправе, око 70 писама (митрополиту Стратимировићу, Доситеју Обрадовићу, Вуку Караџићу, Михаилу Витковићу и др.)