Просветитељство ума и срца – Културни пројекат Емануила Јанковића

У доба кад је широм Европе превођење постајало све учесталије као битно средство ширења културних и филозофских токова те књижевних и друштвених образаца просветитељског доба, Емануил Јанковић (1758-1791) је – први међу Србима – превео на народни језик три савремена драмска дела с наменом за читање, како би допринео културном уздизању свог народа. Међу Србима […]

Езоповa басна код Доситеја Обрадовића

Од памтивека је басна повезана са задовољством приповедања својственом човеку, који ју је користио да илуструје опште истине, искуства или проблеме и да на једноставан начин искаже сопствене вредности. У западној традицији се порекло басне везује за Езопа: његови аполози треба да поуче користећи животиње, ликове ван времена и простора, који ће заувек остати утиснути […]

Жизнь и приключения Димитрия Обрадовича, нареченного в монашестве досифеем, им самим описанные и изданные

Доситејево дело „Живот и прикљученија“ преведено је на више светских језика (енглески, француски, италијански, мађарски, немачки), али до сада није било преведено на руски. Преводилац овог дела је Иван Пријма. Поговор о књизи и биографију Доситеја Обрадовића написао је Душан Иванић. Књига је штампана на 178 страница. Ово Доситејево аутобиографско дело, уз неколико других дела, […]

У Доситејевом кругу : Доситеј Обрадовић и шкотско просветитељство

Насловну синтагму овог рада „Доситејев круг“ – за коју, као и за подстрек у истраживању Доситејевог круга, реч захвалности иде професору емеритусу Душану Иванићу – треба схватити као web ring, и то у двоструком смеру, чиме се одређује и сврха овога рада: с једне стране разматрају се управо ове књижевноисторијске чињенице и личности с којима […]

Доситејев ход: књига песама посвећена Доситеју Обрадовићу

Живот и дело Доситеја Обрадовића (1739–1811) пребогати су да се могу изједна, лако и уцело сагледати. Отуда песничка имагинација овде даје себи широк замах на детаљима, на племенитим фасетама доситејских идеја и ставова, на епизодама које су биле пресудне у Доситејеву животу и на мапи његова рада и кретања. После неугасиве светлости духовног аманета Светога […]

Зашто читати Доситеја? : Доситеј Обрадовић и српска култура

Пред читаоцем је збирка чланака и студија насталих у издањима Задужбине”Доситеј Обрадовић”, осим рада “Ка једном облику текстолошких коментара (уз дјела Доситеја Обрадовића)”, којим се повезују раније објављени текстолошки коментари и новија искуства у приређивању дјела српског просветитеља. Историчар српске књижевности Доситеја не може заобићи, и кад је остао изван ужих интересовања у његовом научном […]

Буквице

Одавно је уочен значај раних радова Доситеја Обрадовића у генези његовог познијег, класичног дјела (К. Радченко, В. Јагић, Т. Остојић, В. Чајкановић, Р. Врховац, М. Сиронић, М. Стојановић, Ј. Деретић). Ти се радови, с једне стране, узимају у поређењу с дјелима објављеним од 1783. године, као потврда Доситејевог духовног заокрета од богословско-византијске ка западноевропској, просвјетитетљској […]

У свету басне – Радионица баснописаца 2009-2012

Басна је озбиљна и сложена књижевна форма. Зато није никакво чудо што су највећи стваралачки умови желели да се искажу на овом пољу. Одувек их је привлачила прича у којој су главни јунаци животиње, понекад биљке, чак и ствари. Басна не даје само моћ говора онима који га немају, много је важнија могућност размишљања, моћ […]

Несавршено мајсторско дело : Доситејево премошћивање стварносних и приповедних граница

Неки писци представљају неодвојиви део националне културе једне земље и постају толико блиски да се могу звати само крштеним именом, без бојазни да ће доћи до забуне. У Србији је то случај с Доситејем. Осећај присности коју показује употреба имена значи и то да српска култура није никада прекинула везе с овим писцем. Може се, […]