Конкурс за доделу награде “Доситеј Обрадовић” за животно дело

Задужбина “Доситеј Обрадовић” по једанаести пут расписује конкурс за награду “Доситеј Обрадовић” за животно дело.

Награда се додељује за животно дело за све дисциплине науке, просвете, књижевности и културе, којима припада, или их је утемељио у српској средини, наш велики писац и просветитељ Доситеј Обрадовић – филозофију, етику, естетику, теорију и историју књижевности, компаратистику, све књижевне жанрове, лингвистику, различите гране педагошко-психолошке теорије и праксе, преводилаштво и све видове културног посредништва и комуникације.

Досадашњи добитници награде за животно дело били су: Владета Јеротић, Бисерка Цвејић, Раша Попов, Љубомир Симовић, Стеван Бугарски, Димитрије Стефановић, Светомир Бојанин, Синиша Павић, Данило Баста и Ђорђе Трифуновић.

Награда “Доситеј Обрадовић” за животно дело додељује се уз подршку Министарства културе. Конкурс је отворен од 15. новембра до 15. децембра 2023. године.