Индија и српска књижевност

 Реч унапред Александар Лома, Точак и колотечина. Поимање времена у епским традицијама старих Индијаца и Срба Лидија Делић, Равна, проклета, влашка Славко Петаковић, Трагом Држићевих Индија Персида Лазревић Ди Ђакомо, Индијске узгреднице Павла Соларића Горан Максимовић, Милан Јовановић Морски и Индија Нађа Ђурић, Записи о Индији, импресионистички путопис Божидара Карађорђевића Немања Радуловић, Махатма Ганди и […]

Век просветитељства у српској култури

Задужбина „Доситеј Обрадовић” је организовала међународни научни симпозијум о периоду српске културне историје од 40/50-их година XVIII до 40-их година XIX века. Скуп је одржан у Задужбини „Доситеј Обрадовић” (Доситејев дом, Краља Милана 2/III), 15. марта 2019. године, уз поздравну реч управнице госпође Мирјане Драгаш. Саопштена су 22 реферата, а два су приложена у писаном облику. Свака седница је завршавала богатом расправом, која је дала коначан облик радовима у зборнику.

Доситеј између православља и атеизма – зборник радова

Зборник „Доситеј између православља и атеизма“ обухвата хрестоматију чланака и студија у верској штампи или на научним скуповима на тему односа Доситеја Обрадовића и православља. Објављивaњу овог зборника претходили су обимни научно-истраживачки радови.

Смисао и циљеви Верске наставе и Грађанског васпитања у савременом образовном систему – зборник радова

Иницијатива Управног одбора и Програмског савета Задужбине „Доситеј Обрадовић“ да се организује округли сто с горњом темом има упориште и оправдање у два крупна разлога. Први се тиче саме мисије и физиономије ове институције, која континуираном просветно-научном и културном делатношћу негује свагда актуелна завештања и дух великог нашег просветитеља и културног хероја, градитеља велике синтезе […]

Звуци матерњег језика

Почињем оним са чиме бих морао да завршим. Али другачије није могло. Речима покушавамо да отргнемо од заборава оно што је највредније. А управо су речи оне које људи могу најлак- ше да кривотворе. Ако овоме додамо још и проблем који осликава однос писане и усмене речи ето довољно разлога да се упитамо о не- […]

Доситеј Обрадовић и верске слободе – зборник радова

Доситеј је својим списима, али и животним опредељењем, извршио код Срба својеврсно духовно уједињење. Његова појава је истовремено представљала и врхунску развојну тачку српског грађанства у Аустрији. Умом какав је био Доситеј је схватио да разум игра важну улогу у човековом животу, али да он није и не може да буде једини судија. Столеће у […]