Доситејев врт бр. 7

Мирослав Аранђеловић Расински, Сејмо, браћо, семе ума          (Композиција за свечану академију) ВЕК СВЕТЛОСТИ (Студије и чланци) Исидора Г. Бјелаковић, Напомене о морфолошкој структури докумената Архива српске православне епархије будимске у  Сентандреји (прва половина 18. века) Николина П. Тутуш, О српском Травнику из 18. века (речник фитонима) Владимир Д. Папић, Српски путопис ХVIII века на језичкој […]

Доситејев врт бр. 6

ВЕК СВЕТЛОСТИ (Студије и чланци) Исидора Г. Бјелаковић, Напомене о фонолошкој структури докумената архива манастира Савина (18. век) Немања Ј. Радуловић, Слика Индије у српској књижевности 19. века Александра Б. Ивановић, Рајићев цветник и Лаурембергова Аcerra philologica: између пансофистичке енциклопедије и средњовековног зборника Милош Гвозденовић, Феномен духа времена у Описанију живота мога Саве Текелије и […]

Доситејев врт бр. 5

ВЕК СВЕТЛОСТИ Студије и чланци Душан Иванић, Прилози Доситејевој поетици приповиједања Никола Грдинић, Литерарност Житија Герасима Зелића Драгана Р. Дракулић-Пријма, Михаил Андрејевич Милорадовић – херој „Без страха и мане“ Наташа С. Дракулић, Језик песмарице Теодора Добрашевића (1763) РИЗНИЦА Прилози др Јелена Ђ. Марићевић, Конституисање врта у српском грађанском песништву Тамара М. Љујић, Фигура владара у […]

Доситејев врт бр. 4

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ Век светлости Александра М. Павловић, ДИДАКТИЧКА ПОЕЗИЈА ПРОСВЕТИТЕЉСТВА: ДОСИТЕЈ И ЊЕГОВИ СЛЕДБЕНИЦИ Kaталин Л. Хас-Фехер, МАЂАРСКО ПРОСВЕТИТЕЉСТВО Анамарија Н. Мариновић, ОД АРКАДИЈЕ ДО САТИРЕ, ОД ПЛАТОНСКЕ ДО ЕРОТСКЕ ЉУБАВИ – МАНУЕЛ МАРИЈА БАРБОЗА ДУ БОКАЖ Mилеса Д. Стефановић, НЕШТО О ЛЕКСИЦИ У БЕСЕДАМА НА БЛАГОВЕСТИ ГАВРИЛА СТЕФАНОВИЋА ВЕНЦЛОВИЋА Исидора Г. Бјелаковић, О […]

Доситејев врт бр. 3

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ Век светлости Драгана А. Грбић, ШАРИ АЕРОСТАТИЧЕСКИ ЈЕСУ ОНЕ МАШИНЕ ДИВНЕ! – ИЛИ О УСХИЋЕЊУ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА ВАЗДУШНИМ КУГЛАМА Моника Фин, КОНФЕСИОНАЛНА ПОЛЕМИКА У СЕВЕРНОЈ ДАЛМАЦИЈИ ЗА ВРЕМЕ ДОСИТЕЈЕВОГ БОРАВКА У СКРАДИНУ Петар Ж. Буњак, О ИГНАЦИЈУ КРАСИЦКОМ И ПРВОМ РОМАНУ У НОВОЈ ПОЉСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ Александар М. Милановић, ИВАН ПОПОВИЋ КАО ИСТОРИЧАР […]

Смисао и циљеви Верске наставе и Грађанског васпитања у савременом образовном систему – зборник радова

Иницијатива Управног одбора и Програмског савета Задужбине „Доситеј Обрадовић“ да се организује округли сто с горњом темом има упориште и оправдање у два крупна разлога. Први се тиче саме мисије и физиономије ове институције, која континуираном просветно-научном и културном делатношћу негује свагда актуелна завештања и дух великог нашег просветитеља и културног хероја, градитеља велике синтезе […]

Доситејев врт бр. 2

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ Век светлости Лада С. Ускоковић, КАКО СЕ ОДЕВАО ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ – покушај реконструкције Милијана M. Симоновић, ВИЗУЕЛНА ПОЕЗИЈА ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИНА Владимир В. Гвозден, МОЋ, ЖАНР, СУБЈЕКТ: НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О ЕВРОПСКИМ ПУТНИЧКИМ И ПУТОПИСНИМ ДИСКУРСИМА У 18. СТОЛЕЋУ Tomasz J. Ewertowski, СЛИКА КИНЕ У ТАЈНОЈ ИНФОРМАЦИЈИ О СНАЗИ И СТАЊУ КИНЕСКОГ ЦАРСТВА САВЕ […]

Доситејев врт бр. 1

РЕЧ УРЕДНИЦЕ СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ Век светлости Марија Л. Митровић, ТРСТ У ДОСИТЕЈЕВО ДОБА Персида С. Лазаревић Ди Ђакомо, ОД РУЂЕРА БОШКОВИЋА ДО ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА КРОЗ ЕНГЛЕСКЕ КЛУБОВЕ, КРУЖОКЕ И УДРУЖЕЊА Исидора Ђ. Поповић, ЕМАНУИЛ ЈАНКОВИЋ И ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ — КОМЕДИОГРАФСКИ ПРИНЦИПИ СРПСКИХ ПРОСВЕТИТЕЉА Александар С. Пејчић, ДРАМСКИ ПОЈМОВНИК ДЕНИЈА ДИДРОА I: КА РЕАЛИСТИЧКОЈ ПОЕТИЦИ […]

Доситеј Обрадовић и верске слободе – зборник радова

Доситеј је својим списима, али и животним опредељењем, извршио код Срба својеврсно духовно уједињење. Његова појава је истовремено представљала и врхунску развојну тачку српског грађанства у Аустрији. Умом какав је био Доситеј је схватио да разум игра важну улогу у човековом животу, али да он није и не може да буде једини судија. Столеће у […]